Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναμένετε την υπογραφή της KYA (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ,

όπως επίσης και τη δημιουργία του μητρώου τεχνικών εταιρειών που έχει ανακοινώσει και ήδη καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν «αετονύχηδες» που είναι πολύ πιθανό να κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν τη νέα αυτή αγορά.

– Μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό στο σπίτι μου;

Θα πρέπει να είστε ιδιοκτήτης και το ακίνητο να έχει ήδη σύνδεση κατανάλωσης ρεύματος. Να μη βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό και να μην ανήκει στην κατηγορία των διατηρητέων. Επιπλέον, εάν δεν έχει ηλιακό θερμοσίφωνα θα πρέπει να εγκατασταθεί. O συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒΣ) και ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και αυτό γιατί βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

– Πού θα απευθυνθώ;

Αφού ενημερωθείτε από το μητρώο τεχνικών εταιρειών του ΥΠΑΝ για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (περίπου 2.000), θα επιλέξετε κάποια για την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

– Τι θα πρέπει να προσέξω στον εξοπλισμό;

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων που χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Οι λεγόμενες κρυσταλλικού πυριτίου και άμορφου πυριτίου. H διαφορά τους εντοπίζεται στον βαθμό απόδοσης.

– Πώς θα υπολογίσω την ισχύ που χρειάζεται να έχει το φωτοβολταϊκό και το κόστος; Υπάρχει επιχορήγηση;

Η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι 10 KW. Ενα KW παράγει κατά μέσον όρο 1.300 κιλοβατώρες ετησίως. H μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000 – 7.000 κιλοβατώρες ετησίως και κοστίζει 0,12 ευρώ η μία. H κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε ενέργεια 5 – 7 KW. H εγκατάσταση ενός τέτοιου μεγέθους φωτοβολταϊκού απαιτεί 100 τ. μ. ταράτσας, τα οποία θα πρέπει να είναι ασκίαστα. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000 – 35.000 ευρώ (5 χιλιάδες ευρώ/κιλοβατώρα) και με βάση την τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας, που έχει οριστεί στα 55 λεπτά, η απόσβεση υπολογίζεται σε μια 5ετία. Δεν υπάρχει επιχορήγηση. Το υπουργείο Ανάπτυξης επέλεξε να επιδοτήσει την τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας και όχι την εγκατάσταση. H τιμή αυτή των 55 λεπτών είναι πολύ ευνοϊκή εάν συγκριθεί με την τιμή των 12 λεπτών που κοστίζει η κιλοβατώρα που καταναλώνουν (πληρώνουν) οι οικιακοί καταναλωτές.

– Αφού αποφασίσω με ποια εταιρεία θα συνεργαστώ, πού θα απευθυνθώ στη συνέχεια;

Δεν απαιτούνται άδειες, ούτε έναρξη εργασιών στην εφορία. Θα καταθέσετε απλά μία αίτηση για προσφορά σύνδεσης στο κατά τόπους γραφείο της ΔΕΗ, η οποία είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει σε διάστημα 20 ημερών. Στη συνέχεια απευθύνεστε στην πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και επιστρέφετε στη ΔΕΗ για τη σύνδεση. Αφού τη διασφαλίσετε σε διάστημα 20 ημερών προχωρείτε στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού. Αμέσως μετά απευθύνεστε στη Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ για να υπογράψετε σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην τιμή των 55 λεπτών η κιλοβατώρα. Το τελευταίο διαδικαστικό βήμα είναι η αίτηση επίσης στη ΔΕΗ για την ενεργοποίηση της σύμβασης.

– Πώς γίνεται η καταμέτρηση και η εκκαθάριση του λογαριασμού; Μπορεί να πάρω χρήματα πίσω;

Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ενέργειας και της μικρής απορροφούμενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π. χ. κάμερα, συναγερμός). Το κόστος για το ρολόι θα βαρύνει εσάς. Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κάτοχο του φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Τι γίνεται στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών;

Δικαίωμα ένταξη στο πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζοντίων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών. Δικαίωμα έχει και ένας από τους ιδιοκτήτες μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπολοίπους. Στην περίπτωση των πολυκατοικιών που κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση, το σύστημα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

– Τι απαιτείται για τη συμφωνία των ιδιοκτητών ή την παραχώρηση του χώρου;

Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας.  Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;

– Μπορεί να εγκαταστήσει κάποιος μόνος του φωτοβολταϊκό εάν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού.

Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

– Μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό και για τις ανάγκες ρεύματος της επιχείρησής μου;

– Στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες κτιρίων εντάσσονται και νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον χώρο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Τo αποτελεσματικό μοντέλο της Γερμανίας

Θετική ανταπόκριση αναμένεται να έχει από τους φορείς της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, που στηρίζεται στο πετυχημένο και αποτελεσματικό γερμανικό μοντέλο. H Γερμανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στις στέγες. Τα πρώτα βήματα ανάπτυξης έγιναν το 1990 με την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος που περιελάμβανε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 1.000 στέγες. Πολύ γρήγορα οι 1.000 στέγες έγιναν 100.000 χιλιάδες, ενώ η αγορά εκτοξεύτηκε μετά το 2000, όταν θεσμοθετήθηκε η πρώτη γενναία επιδότηση κιλοβατώρας.

Το 2004 η Γερμανία προχώρησε σε απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης μέσω της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου. Κάθε χρόνο εγκαθιστά 1.500 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, το 90% των οποίων σε κτίρια οικιακού τομέα και μεγάλων εμπορικών καταστημάτων. Ενα ποσοστό αυτής της αγοράς ελέγχεται από τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, ο οποίος αξιοποίησε μέσω των συνεταιρισμών τη σχετική τεχνολογία. Οι Γερμανοί αγρότες έχουν τόση δύναμη σήμερα, που καθορίζουν διεθνώς τη ζήτηση και τις τιμές των φωτοβολταϊκών.

Πηγή: kathimerini.gr