Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου για ρευματοδότηση καθώς και για την μεταφορά του μετρητή ΔΕΗ και αλλαγή ονόματος, πάντα με τις απαραίτητες μετρήσεις με ενδεδειγμένα όργανα και την απόλυτη νομιμότητα.

Επικοινωνία