Στη Βλαχόπουλος Energy έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή πολλών από τα πιο σύνθετα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα, με εγκατεστημένη ισχύ από 70kW έως και 2MW.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τύπους βάσεων: σταθερές βάσεις, ιχνηλάτες (Trackers) ενός άξονα και δύο αξόνων, με οποιαδήποτε μεθοδολογία κατασκευής της στήριξης, αντιστροφέων και εξοπλισμού μέσης τάσης.

Τα κατασκευαστικά έργα που έχουμε αναλάβει χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, υψηλούς συντελεστές απόδοσης και ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

 

 

Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών στα εργοτάξια, τηρώντας απαρέκκλητα όλες τις προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα.

Με ένα εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό (κατά κύριο λόγο διπλωματούχοι μηχανικοί) και με κατάλληλες υποδομές, σας διασφαλίζουμε ότι το τελικό προϊόν είναι πάντα βελτιστοποιημένο ως προς την ποιότητα, το κόστος και το χρόνο.