Καθαρισμός φωτοβολταϊκών

Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει το περιοδικό πλύσιμο των Φ/Β πάνελ με αποκλειστική χρήση απιονισμένου νερού και ειδικών βουρτσών που δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια τους, επίσης το πλύσιμο πραγματοποιείτε τις ώρες της ημέρας που επιτρέπεται ώστε να αποφύγουμε την απότομη θερμοκρασιακή μεταβολή στην επιφάνεια των πάνελ και να αποτρέψουμε την ενδεχόμενη θραύση τους.

Χλοοκοψία

Η τακτική χλοοκοψία σας εξασφαλίζει την ελάχιστη πιθανότητα για ξέσπασμα και επέκταση πυρκαγιάς, εύκολη πρόσβαση στο χώρο και αποφυγή φωτοσκιάσεων, προτείνουμε 1 ή 2 χλοοκοψίες το χρόνο στις κατάλληλες χρονικές περιόδους ( άνοιξη και φθινόπωρο).