Η εταιρία μας παρέχει ετησίως δυο προληπτικές συντηρήσεις του Φ/Β σταθμού σας με την χρήση οργάνων μετρήσεις και καταγραφής (θερμοκάμερα μετρητικά όργανα κλπ.)

Παρέχουμε

 • 24/7/365 παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη
 • Ημερήσιες αναφορές παραγόμενης ισχύος
 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων

Ηλεκτρολογικός έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Στοιχειοσειρών
 • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Inverter
 • Καλωδιώσεων
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Υποσταθμών Μ.Τ.
 • Συστημάτων ασφαλείας και καμερών

Αντικατάσταση αναλώσιμων

 • Ασφάλειες
 • Διακοπτικό υλικό
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες συναγερμού κλπ
 • Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση ειδικών διακριβωμένων οργάνων.

 

Επεμβατική συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών.

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός Φ/Β σταθμού αναλαμβάνουμε την διάγνωση και εφόσον είναι απαραίτητο την αποκατάσταση του σφάλματος η ανταπόκριση μας για τον εντοπισμό είναι πάντα μέσα σε 36 ώρες.