Θερμογραφικός έλεγχος

Η εταιρία μας διαθέτει θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης με τις οποίες πραγματοποιούμε θερμογραφικούς ελέγχους σε Φ/Β εγκαταστάσεις για την διάγνωση τυχόν σφαλμάτων όπως για παράδειγμα:

  • Hot-spot : είναι το φαινόμενο των θερμών κηλίδων και οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία.
  • PID : το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Το PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πάνελ μέχρι και 30%
  • Θερμογράφηση μετασχηματιστών
  • Θερμογράφηση ηλεκτρικών πινάκων και καλωδίων