Η εταιρία μας διαθέτει θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης με τις οποίες πραγματοποιούμε θερμογραφικούς ελέγχους σε Φ/Β εγκαταστάσεις για την διάγνωση τυχόν σφαλμάτων όπως για παράδειγμα:

 

  • Hot-spot : είναι το φαινόμενο των θερμών κηλίδων και οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία.
  • PID : το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Το PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πάνελ μέχρι και 30%
  • Θερμογράφηση μετασχηματιστών
  • Θερμογράφηση ηλεκτρικών πινάκων και καλωδίων

 

 

Τι μπορούμε να δούμε σε μια θερμική εικόνα

Στην περίπτωση που υπάρχουν περιοχές στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο οι οποίες είναι θερμότερες έναντι κάποιων άλλων, τότε αυτές οι περιοχές είναι ξεκάθαρες στην θερμική εικόνα. Σε συνάρτηση πάντα με το σχήμα και το σημείο στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι θερμές περιοχές, μπορούμε να εξάγουμε διαφορετικά συμπεράσματα κάθε φορά.

Στην περίπτωση που ένα ολόκληρο φ/β πλαίσιο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ένα γειτονικό του με τις ίδιες συνθήκες, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει γενικότερο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική του σύνδεση. Στην περίπτωση όμως που έχουμε μεμονωμένες υπέρθερμες κυψέλες στο φ/β, τότε το πρόβλημα φαίνεται να είναι σε ελαττωματική δίοδο bypass ή σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα λόγω ανομοιομορφίας των κυψελών που έχουν συνδεθεί εν σειρά στο πλαίσιο.

Ο θερμογραφικός έλεγχος στα φωτοβολταϊκά συστήματα επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό τοπικών σφαλμάτων κυρίως στην κυψέλη καθώς και σε ολόκληρη την φ/β γεννήτρια, καθώς και τον εντοπισμό πιθανού σφάλματος ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με πλήρες φορτίο και πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, και δεν απαιτούν το σύστημα να διακόψει την λειτουργία του.